Dariusz Lewandowski - Kompania Primavera - Idea artystyczna powołana do życia przez Dariusza Lewandowskiego w 2004 roku, w ramach której tworzone są liczne inicjatywy sceniczne w postaci spektakli teatralnych, etiud, koncertów, widowisk, festiwali oraz warsztatów artystycznych. Do realizacji zadań Kompanii zapraszani są różnoracy artyści, od tancerzy współczesnych począwszy, przez performerów, freelancerów, aktorów, muzyków, kompozytorów, wokalistów, a także kostiumologów, scenografów oraz realizatorów technicznych.

Kompania Primavera

Dariusz Lewandowski - Reżyser Choreograf

Dariusz Lewandowski Reżyser / Choreograf

Dariusz Lewandowski - Aktor serialu Klan

Dariusz Lewandowski Aktor

Dariusz Lewandowski - Tancerz

Dariusz Lewandowski Tancerz

Dariusz Lewandowski - Recenzje News

Recenzje / News

Dariusz Lewandowski - Teksty

Teksty

Dariusz Lewandowski – reżyser, choreograf, aktor i tancerz. Szef grupy artystycznej Kompania Primavera. Autor tekstów piosenek, scenariuszy filmowych i teatralnych. Pedagog w dziedzinie teatru muzycznego, ruchu scenicznego oraz tańca współczesnego.